Haninge kommun ville ha hjälp av en pålitlig och beprövad leverantör för att ta hem sin Service Desk och skapa en SIAM-funktion. Vårt team driver nu deras Service Desk samtidigt som SIAM-funktionen ger en effektiv multisourcing-strategi.

I korthet

UTMANING 

Att utforma och driva en intern ITIL Service Desk som tillhandahåller IT-support och rådgivning, samt en SIAM-funktion (Service Integration and Administration), och därigenom stödja Haninge kommun i deras mål att skapa en framgångsrik multisourcing-strategi.

LÖSNING

En styrningsfunktion för IT-infrastrukturen baserad på SIAM-modellen och en lokal ITIL Service Desk – bemannad av Ductus personal – integrerar och samordnar de IT-tjänster som levereras till kommunen av olika tjänsteleverantörer.

SÅ GJORDE VI

Med hjälp av intervjuer med olika intressenter definierade vi nya administrativa processer och introducerade en styrningsmodell för centrala IT- och kommunikationsleverantörer. Vi implementerade och konfigurerade sedan ITSM-programmen för att passa de nya processerna, innan vi slutligen integrerade dem med andra centrala affärsprogram.

FÖRDELAR

Med en SIAM-funktion på plats har Haninge kommun nu en effektiv multisourcing-strategi. Resultatet är ett team av specialiserade leverantörer som arbetar mot fördefinierade SLA:er (service level agreements) för att förbättra IT-leveransen i kommunen och driva innovation genom hela organisationen.

OM KUNDEN

Haninge kommun ligger strax söder om Stockholm och har runt 86 000 invånare. Kommunala ansvarsområden omfattar bland annat utbildning, socialtjänst, stadsplanering, offentliga val och kultur och fritid.

Läs mer om caset här