Digitalisering och nya molntjänster har gjort att företags nätverksprestanda har blivit en affärskritisk parameter. Användare förväntar sig en sömlös och integrerad upplevelse från sina bärbara datorer, smarta telefoner och surfplattor – medan lagar och regelverk ställer krav på kontroll, noggrann loggning och säker nätverksåtkomst. Med nätverk som en tjänst, Network as a Service (NaaS), från Ductus uppfyller ni såväl användarkrav som lagar och regler.

Ett tillgängligt och stabilt nätverk är fundamentalt för många organisationer. Den ständigt ökande komplexiteten som nya nätverksfunktioner för med sig utgör dock en stor utmaning. Ert nätverk kan vara bäst i klassen, men med flera olika leverantörer som tillhandahåller switchar, routrar, brandväggar och säkerhet blir felsökning och prestandaoptimering väldigt svårt. Er interna Service Desk måste prata med olika leverantörer, som alla kan hävda att just deras lösningar uppfyller alla prestationskriterier. Dessutom måste era tekniker bli experter på alla system.

Nätverksutmaningar i vardagen

Som CIO eller CTO har du antagligen ställt dig följande frågor: Varför klagar medarbetarna på nätverket när alla loggar visar att allt fungerar bra? Varför har vi så ofta problem med våra videokonferenser? Är vårt nätverk säkert? Uppfyller vi alla lagkrav?

Om frågorna låter bekanta är du som tur är inte ensam. Den som är ansvarig för nätverket stöter vanligtvis på följande utmaningar:

  • Er information är utspridd över privata datacenter och offentliga respektive privata molntjänste
  • Användare har åtkomst till data från smarta telefoner, bärbara datorer och surfplatto 
  • Oförutsägbar nätverksprestanda
  • Användare förväntar sig enkel inloggning och sömlös åtkomst från alla enheter och platser
  • Inlåsningsmekanismer från leverantörer och operatöre
  • Svårigheter att få en överblick över nätverket och alla dess interna och externa kopplinga
  • Övervakningsrapporter återspeglar inte användarnas upplevelser 

Nätverksdrift som en tjänst

Nätverksdrift som en tjänst från Ductus innebär stora fördelar för er organisation, inklusive ett säkert nätverk av högsta kvalitet. Vi hanterar nätverkskomplexiteten i er IT-organisation utan att göra avkall på varken kvalitet eller funktionalitet. På detta sätt kan ni fokusera på strategisk digitalisering, tryggt förvissad om att nätverket presterar enligt avtalade SLA:er. 


Att skapa ett nätverk som uppfyller era affärsbehov

Våra erfarna konsulter hjälper er att bedöma era operativa behov och undersöka om – och i så fall hur – de nuvarande nätverks- och övervakningslösningarna uppfyller dem. Vi skapar en komplett rapport som täcker alla olika aspekter, från nätverksprestanda till säkerhet och lagkrav. Analysen utförs med era affärs- och användarkrav som ledstjärnor. Vårt mål är att se till att ert nätverk understödjer er affärsverksamhet, samtidigt som medarbetarna får möjlighet att vara mer produktiva.

När utvärderingen är färdig utvecklar vi en nätverkslösning för att möta era operativa behov och skapar en detaljerad implementeringsplan.

Kontakta oss gärna för mer information.


Implementering, Deployment services

Implementering av ett säkert och pålitligt nätverk som integreras med era affärssystem

Baserat på implementeringsplanen från vår utvärdering förbättrar vi ert företagsnätverk för att möta era anställdas behov och era affärskrav.

Tjänsten levereras med alla viktiga komponenter såsom switchar, brandväggar och trådlösa accesspunkter. Om er befintliga hårdvara uppfyller kraven kommer den att användas, annars ersätter vi den med produkter som är anpassade för ändamålet.

Oftast utvecklas, testas och konfigureras den nya tjänsten parallellt med den befintliga infrastrukturen, för att på så vis minimera driftstopp. När de väl har blivit godkända flyttas servrar och nätverksutrustning till det nya nätverket.

Den här processen kan exempelvis innebära att vi förbättrar konfigurationen av de olika enheterna, att vi definierar bättre leverantörs-SLA:er, samt att vi implementerar nya säkerhetsstrategier. En viktig aspekt är att se till att kritiska funktioner som videokonferenser och affärssystem stöds av nätverket.

Vi ser också till att en övervakningslösning finns på plats, som proaktivt övervakar nätverket i termer av nätverkskvalitet och samtidigt ger en korrekt återspegling av användarupplevelsen.

Hela lösningen valideras enligt era affärs-SLA:er.


Operativa tjänster

Proaktiv övervakning med användarfokus som en del av er personliga Service Desk

I en perfekt värld fungerar allt IT-relaterat som det ska och nätverket bara finns där i bakgrunden. Alla vet vi dock att det alltid kommer dyka upp problem: medarbetare som behöver support, nätverksenheter som blir överbelastade och nya applikationer som kräver brandväggskonfigurationer. Vi kan hjälpa dig med en användarfokuserad och personlig Service Desk för nätverket, som snabbt löser dessa och andra problem. Inga botar, bara väldigt professionella och vänliga människor.

Vi ser också till att nätverket ständigt övervakas med fokus på användarupplevelsen, och upptäcker problem i ett tidigt stadium så att användarna slipper bli frustrerade och rapportera incidenter.

Kontakta oss gärna för mer information.

Fördelar med Ductus nätverk som en tjänst:

Stabila, säkra och skalbara nätverkslösningar 

Lättbegriplig prissättning 

Proaktiv och reaktiv övervakning och drift 

Glada och produktiva medarbetare 

Operatörs- och leverantörsoberoende 

Endast en kontaktpunkt för alla nätverksrelaterade problem

Carl Klang

Carl Klang

Phone: +46(18)413 77 16
carl.klang(at)ductus.se