Att hänga med i svängarna i det föränderliga IT-landskapet är ofta både utmanande och tidskrävande. Kombinationen av teknik som utvecklas i rasande fart, nya krav på licensiering, ökade krav på kapacitet och livscykelhantering gör det svårt att uppskatta både budget och operativa behov. Som ett resultat av detta finns en stark trend bland små och medelstora företag att outsourca IT-tjänster, med lösningar som managed digital workplace – den digitala arbetsplatsen.

IT-chefer på små och medelstora företag måste hantera en allt större komplexitet för att kunna möta organisatoriska och affärsmässiga krav:

 • En blandning av lokala tjänster (on-premise) och privata och offentliga molntjänster
 • Budget- och livscykelhantering av licenser och hårdvara
 • GDPR och andra regelverk
 • Slutanvändarnas behov och önskemål

Vi erbjuder digitala arbetsplatser som tar bort all den här bördan från era axlar så att ni kan fokusera på mer angelägna behov, som er digitala transformation.


Rådgivning om hur ni hanterar era medarbetares IT-miljö

Vår rådgivning för digitala arbetsplatser hjälper er att bedöma affärsbehov, era nuvarande lösningar och viktiga regelverk som GDPR. När vi är färdiga skapar vi en skräddarsydd roadmap för era anställdas digitala arbetsplats. Rapporten visar hur ni kan hantera frågor kring:

 • Utrustning
 • Nätverksaccess
 • Hybridmolnlösningar
 • Applikationer
 • Licenser

Detta reducerar IT-komplexiteten i ert företag och gör medarbetarna mer effektiva. Genom att implementera våra rekommendationer blir ni ett mer digitalt företag.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Implementering av effektiv client cycle management

Med vår tjänst Managed digital workplace kan ni lägga mer fokus på er kärnverksamhet. Vi tar hand om er Service Desk, applikationshantering, kapacitetsfrågor och er client life cycle management. GDPR-stöd ingår alltid.

Vår Service Desk ger era medarbetare en enda kontaktpunkt som är användarfokuserad och ökar användarnöjdheten. Ärenden hanteras snabbt och effektivt av vårt skickliga team. 

Drift och hantering behövs under hela tjänstens livscykel. Målet är alltid att hantera potentiella problem innan de orsakar störningar. Tjänster som är spridda över både privata och offentliga moln, och kan nås av användare på en mängd olika enheter, har gjort traditionell övervakning omodern. Vår övervakning är användarcentrerad och ger ett helhetsperspektiv – från användaren till backend-delen.

Vår tjänst Managed digital workplace ger er en rad fördelar:Vår tjänst Managed digital workplace ger er en rad fördelar:

 • Lättbegriplig prissättning som anpassas efter era affärsbehov – inga dolda kostnader 
 • Proaktiv och reaktiv övervakning och drift 
 • Operatörs- och leverantörsoberoende   
 • En kontaktpunkt för alla supportärenden 
 • Teknisk IT-rådgivning, till exempel rådgivning om lösningar på nya behov 
 • Inga inlåsningseffekter 
 • Hantering av säkerhet och GDPR-krav 
 • Lägre kostnader för investeringar i ny hårdvara (CAPEX) och fasta underhållskostnader (OPEX) 
 • Definierad SLA för klientmiljön 

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.


Carl Klang

Carl Klang

Phone: +46(18)413 77 16
carl.klang(at)ductus.se