Innovationsprojekt för felfri produktion

Pressmeddelande, Skellefteå, 14 maj, 2019: Data Ductus är ett av fem företag som valts ut bland 170 sökande att delta i ett Vinnova-projekt som syftar till att utveckla metoder för införande av felfri produktionsprocess, eller sk ZeroDefectManufacturing (ZDM), i intelligenta och hållbara produktionssystem.

Industry 4.0
Foto: Zapp2Photo

Konceptet ZDM innebär att man identifierar produktionsproblem innan de uppstår och anpassar processen därefter. På så vis kan man uppnå en nästan felfri produktionsprocess.

– Om man kan producera en vara utan att det blir fel någonstans på vägen så minskar materialåtgången samtidigt som produktionstid och energibehov optimeras. Det finns mycket för samhället och miljön att vinna på det här och vi ser fram emot att vara med och bidra till detta, säger AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef på Data Ductus.

I den inledande fasen kommer Data Ductus tillsammans med BnearIT, GestampHardtech, ProcessIT Innovations och Luleå tekniska universitet att undersöka hur man kan nyttja befintliga informationskällor i produktionskedjan för att förbättra spårbarhet och möjliggöra anpassade processparametrar för att t ex kunna hantera variationer i råvaror.

Första projektfasen ska vara klar i oktober och därefter finns möjlighet att ansöka om stöd för utvecklingsfasen.

– Till utvecklingsfasen, som är i 10-miljonersklassen, söker vi redan nu ytterligare en aktör som vill vara med och arbeta vidare på konceptet, avslutar AnnaCarin.

För mer information 

Kontakta AnnaCarin Falkman, Affärsområdeschef, Data Ductus, 0910-73 23 76 eller annacarin.falkman@ductus.se.

Om Data Ductus 

Data Ductus är ett globalt IT-konsultbolag med förmågan att genom hela livscykeln ta ett helhetsansvar för levererade IT-lösningar – från rådgivning och implementation till utrullning, support och drift. Vi bistår även i förvaltning och hantering av IT-tjänster. I kombination med ett starkt kundfokus gör detta Data Ductus till en stark IT-partner.