Data Ductus utvecklar molnlösning för Parkinsons-forskning

Pressmeddelande, Skellefteå, 25 mars, 2021: Data Ductus har vunnit en upphandling om att utveckla en molnlösning för helgenomsekvensering till en av världens ledande organisationer för Parkinsons-forskning, NysnoBioMetriX (NBX). Lösningen blir en del av deras arbete med att undersöka de genetiska faktorer som bidrar till Parkinsons sjukdom.

För att få en bättre förståelse för de genetiska faktorer som bidrar till Parkinsons sjukdom måste hela genomet hos patienterna sekvenseras, analyseras och jämföras med andra patienters genom. Helgenomsekvensering genererar stora mängder känsliga data och metadata som måste lagras på ett säkert vis, samtidigt som de behöver finnas tillgängliga för forskare runt om i världen. Databasen måste också vara lätt att söka i och presenteras på ett användarvänligt sätt.    

Molnlösning som uppfyller alla regelverk

För att lösa detta utvecklar Data Ductus nu en interaktiv molnbaserad plattform som kan anpassas i takt med att forskningen utvecklas. Först utvecklas prototyper i en iterativ process, innan den första versionen av plattformen kan lanseras för testanvändning och utvärdering. Lösningen blir skalbar för att klara en växande mängd data och kommer också att stödja nya funktioner efterhand, till exempel AI-baserad analys. Plattformen kommer att uppfylla kraven i de regelverk som finns i hälso- och sjukvården såväl som regelverk för sekretess och personlig integritet, till exempel HIPAA, ISO62304 och ISO14971. 

The solution from data Ductus will incorporate six key technology areas
Lösningen från Data Ductus kommer innehålla sex viktiga teknikområden.

Kollaborativ design

Martin Simonsson är Senior Machine Learning and Vision Specialist på Data Ductus. Han berättar att uppgiften är att ge forskarna tillgång till säkra molnteknologier som underlättar forskningen: ”Att utforma en effektiv arkitektur för lagring, sökbarhet och visualisering av data från helgenomsekvensering kräver en ingående förståelse för hur sådan data genereras och analyseras, vilket kräver ett nära samarbete med deras forskare och experter. Vi arbetar tillsammans med teamet på NysnoBioMetriX för att förstå deras specifika behov och kunna utforma en molnarkitektur som kan övervinna de tekniska utmaningarna. Det handlar om att ge deras experter tillgång till de molnteknologier som nu finns tillgängliga, i en säker och reglerad miljö.” 

”Vi är oerhört stolta över att få chansen att bidra till forskning och förhoppningsvis framtida behandling av Parkinsons sjukdom. Det är väldigt viktigt att forskare får tillgång till de allra bästa tekniska lösningarna som finns, med avancerade verktyg som AI-baserad analys, vilket kan hjälpa dem att förstå de genetiska faktorer som bidrar till Parkinsons sjukdom”, säger AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef för IT/IoT  Data Ductus. 

Om partnerskapet med Data Ductus skriver NysnoBio: För att förverkliga våra idéer samarbetar NBX med Data Ductus från Sverige som är världsledande inom dataanalys, AI och personlig integritet. Data Ductus hjälper oss att utveckla och driva den tekniska plattformen. Med expertis inom flera olika branscher och stor erfarenhet av bioteknik, kommer Data Ductus att utveckla datahanteringssystem som skyddar patienters integritet fullt ut och uppfyller alla internationella standarder, och är byggda för att ständigt förbättras i takt med att våra forskares och de berörda patienternas behov utvecklas över tid.” 

Den färdiga molnbaserade plattformen kommer att vara en del av ett större initiativ i form av det nya partnerskapet mellan Aligning Science Across Parkinson’s (ASAP), The Michael J. Fox Foundation, och NysnoBioMetriX, NysnoBio:s ideella grensom verkar för att lansera en ny patientdriven datalagring. 

_________________________________________________________________________ 

Parkinsons sjukdom i korthet
Parkinsons sjukdom är en degenerativ störning i det centrala nervsystemet som ofta leder till skakningar och svårigheter med balans och gång. Parkinsons sjukdom uppstår när nervceller i ett område av hjärnan som styr motoriken slutar svara. Vissa fall av Parkinsons sjukdom tycks vara ärftliga, och somliga kan spåras till specifika genetiska mutationer. Sjukdomen kan dock ha olika förlopp även för patienter med samma mutationer. Detta gör att forskare tror att Parkinsons sjukdom beror på en mer komplex kombination av genetiska faktorer. 

For mer information, kontakta:
AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef för IT/IoT, Data Ductus
E-mail: annacarin.falkman@ductus.se
Phone: +46 70 373 03 85 

Amin Gholiha, Principal advisor, Data Ductus
E-mail: amin.gholiha@ductus.se
Phone: +46 76 145 92 95

Om NysnoBioMetriX (NBX)
NysnoBio och dess ideella gren NysnoBioMetriX (NBX) verkar för att utveckla den terapeutiska potentialen hos Parkin-proteinet för patienter med allvarliga medicinska tillstånd. Deras vision är en framtid där kraften från Parkin-mekanismen kan riktas mot specifika sjukdomsområden, där en aktivering av denna mekanism kan  maximala terapeutisk effektDeras team av branschexperter och nätverk av akademiskt sakkunniga arbetar tillsammans för att förverkliga Parkin-proteinets terapeutiska potential för cellreparation.
www.nysnobiometrix.org

About Data Ductus
Data Ductus är ett IT-konsultbolag med förmågan att genom hela livscykeln ta ett helhetsansvar för levererade IT-lösningar – från rådgivning och implementation till utrullning, support och drift. Vi bistår även i förvaltning och hantering av IT-tjänster. I kombination med ett starkt kundfokus gör detta Data Ductus till en stark IT-partner.

Med kontor i Sverige, USA, Singapore och Japan erbjuder Data Ductus sina tjänster globalt. Sedan starten 1989 har företaget stadigt expanderat och är idag ett väletablerat företag med ca 250 anställda. Kunderna återfinns inom t ex leverantörer av kommunikationstjänster, offentliga organisationer, tillverkande industri, energi, medicinteknik och finans.

www.dataductus.com
linkedin.com/company/data-ductus