Anders Hermanson: Ductus Luleå Site Manager

Anders Hermanson, Ductus Luleå Site Manager

Hur länge har du jobbat på Data Ductus?
Det beror på hur man ser på det. Jag var tidigare vd för BnearIT i Luleå som i början av 2022 blev en del av Ductus-familjen. Nu i juni tog vi klivet över till att också heta Ductus och i samband med det så blev jag Site Manager här. Så tittar man på hela resan så har jag jobbat här i över två decennier – från startup till mjukvaruutvecklare, försäljningschef, vd och nu platschef.

Berätta om samgåendet med Data Ductus
BnearIT och Ductus i Luleå har alltid fokuserat på att tillhandahålla expertis inom IT-tjänster och systemutveckling i regionen, så det har inte förändrats. Samgåendet har bara gjort oss till en starkare och bättre leverantör, vilket återspeglas i försäljningsökningen på 25% vi uppnått under det senaste året. Kulturellt har samgåendet också fungerat bra. Vi är ett team som arbetar mot gemensamma mål – något som underlättades av våra gemensamma värderingar och vår norrländska själ.

Berätta lite om din roll som Site Manager
Den liknar till stor del den roll jag hade tidigare. Jag är ansvarig för att öka försäljningen och antalet anställda, samtidigt som jag ser till att medarbetarna trivs och är motiverade. Skillnaden mot tidigare är att jag nu rapporterar till vår vd Rickard Åström, och att jag har en fantastisk uppsättning nya kollegor som leder de olika kontoren runtom i Sverige. Att samarbeta med dem och kunna dra nytta av deras erfarenheter är ett riktigt plus som jag inte hade tidigare. Min roll har helt enkelt blivit ännu mer givande!

Vilka typer av kunder har Ductus i Luleå?
Vi jobbar med många fantastiska företag och organisationer här i regionen, t ex Scania, SSAB, SKF, LKAB, Tullverket och Försäkringskassan, för att nämna några. De representerar branscher såsom gruv-, stål- och tillverkningsindustrin samt myndigheter som samtliga ligger i framkant när det gäller teknik och innovation. Några av dem är dessutom drivande i de satsningar inom industrins gröna omställning som pågår här uppe i norra Sverige.

Vilka typer av möjligheter finns i regionen?
Det finns många olika möjligheter här. Förra året vid den här tiden så jobbade vi t ex inte med Försäkringskassan – nu är vi huvudleverantör till dem genom det fleråriga ramavtal vi vann tidigare i år. Jag ser också stor potential för oss att växa hos existerande kunder. I vissa fall har vi gått från mindre IT-uppdrag till att tillhandahålla hela interna team som arbetar med globala systemutvecklingsprojekt. IT-tjänstehantering (ITSM) är ett annat område där jag ser stor potential. Slutligen har vi industrins gröna omställning som jag nämnde tidigare. Dessa enorma investeringar öppnar upp för nya affärer såväl som ett hållbart tankesätt – helt i linje med Ductus värderingar och mål.

Vad kan nyanställda hos Ductus i Luleå förvänta sig?
De kan förvänta sig ett varmt välkomnande på ett trevligt företag som verkligen bryr sig om sina anställdas välmående och kunskapsutveckling. Och de kan förvänta sig intressanta systemutvecklingsuppdrag hos spännande kunder. Vi växer, och med det kommer också en mängd möjligheter. Det finns nog inget bättre ställe att jobba på om du är en mjukvaruingenjör som söker nya och spännande utmaningar i Luleå!

Till sist, vad gör du när du inte jobbar?
Jag gillar att spendera tid i vårt sommarhus och att vara med familjen. Mina barn har hunnit flytta hemifrån, så numera kan jag ägna mer tid åt att spela golf!