Sätter användarna i fokus med UX-design

Med ett växande antal User Experience (UX)-designers på Ductus i Skellefteå tar vi reda på vad det betyder för kunderna och utvecklingsteamen.

Identifierar kundens riktiga behov

“Alldeles för många it-projekt försenas eftersom leveransen inte matchar kundens behov eller förväntningar”, säger AnnaCarin Falkman, site manager på Ductus i Skellefteå. ”Hos oss har vi alltid strävat efter att leverera de bästa lösningarna för kunderna, även om den föreslagna lösningen kanske inte alltid är vad de från början efterfrågar. Man måste förstå kundens behov, och genom att involvera erfarna UX-designers i våra utvecklingsteam förbättrar vi denna process.”

Underlättar för systemutvecklarna

”Våra UX-designers är nästan som produktägare eftersom deras initiala insikter ligger till grund för den roadmap som sedan tas fram för utveckling och leverans. Våra designers arbetar nära kunden och lägger mycket fokus på slutanvändaren, oavsett om det är en maskinoperatör eller systemanalytiker.

AnnaCarin Falkman, Ductus Site Manager i Skellefteå
Photo: Jonas Westling

Att arbeta med UX är något som våra kunder vinner mycket på. Anpassningar kan valideras och förankras genom prototyper innan kodningen sätts igång vilket gör att vi kan leverera lösningar både snabbare och billigare. En genomtänkt design i grunden ger också bra förutsättningar att jobba agilt så rätt förändringar kan göras under projektets gång.

Men det är inte bara kunderna som drar nytta av det, vi har också sett en positiv reaktion hos våra mjukvaruutvecklare som uppskattar det arbete våra designers gör för att förbereda för utveckling. Och, naturligtvis, våra designers kliver inte bara in och ur ett projekt, de har en viktig roll att spela under hela utvecklingsprocessen, för att säkerställa framgångsrik leverans när vi jobbar vår väg framåt i nära samarbete med användarna.” fortsätter AnnaCarin.

Designmetodik för att möta användarnas behov

En av designerna är Stina Olofsson, som har jobbat med UX på bland annat SAS, Zettle by PayPal och Netlight innan hon började på Data Ductus. ”Jag har en bakgrund som civilingenjör inom interaktion och design, och det är fantastiskt att kunna utnyttja dessa kunskaper här på Ductus”, säger Stina.

”Jag brinner för användare och att ge dem den bästa upplevelsen. För att göra detta måste vi tillfullo förstå problemen för att se var och hur vi kan skapa mest värde. Detta kräver noggranna intervjuer och problemlösning för att gå igenom eventuella behov innan vi kan utveckla wireframes och mock-ups. På så vis blir det enklare för kunderna att förstå lösningen och vi kan göra justeringar innan den tunga utvecklingen börjar. Just nu är jag med i ett projekt på LKAB, där användarna är schaktsinspektörer. Det är långt ifrån konsumenter som bokar resor, men designmetodiken och processen som används är precis desamma.”

Användarfokus tidigt i processen

En annan UX designer på Ductus i Skellefteå är Tommy Grevfe, som har varit på företaget sedan han skrev sitt examensarbete på Ductus, efter studier i industriteknik, systemvetenskap, design och konst. ”Jag tror starkt på att användaren ska vara i fokus i allt vi gör”, säger Tommy.

”Många kunder är bra på att identifiera problem eller utmaningar men vet inte alltid hur de ska lösa dem. Det är där designmetodiken ger stora vinster. Genom våra intervjuer och skisser kan vi identifiera den bästa lösningen – baserat på en helhetssyn av kundens verksamhet. Genom att arbeta tillsammans har vi möjlighet att få med användarna i processen tidigt, vilket gör implementeringen av lösningen mycket smidigare. Utvecklare uppskattar också att ha en väldokumenterad designplan, så att de kan fokusera mer på att skriva kod i världsklass.” avslutar Tommy.

För att veta mer om vårt UX-designteam och hur vi kan hjälpa dig, kontakta AnnaCarin Falkman.

AnnaCarin Falkman

Site Manager, Skellefteå

Phone: 070-373 03 85
annacarin.falkman@ductus.se