Uppsalahem väljer ”nätverk som tjänst” för sin fortsatta digitaliseringsresa

Pressmeddelande, Skellefteå, 2 november 2021: När bostadsbolaget Uppsalahem nyligen upphandlade nätverk och datakommunikation föll valet på den lokala IT-tjänsteleverantören Data Ductus. Avtalet gäller i 5 år och är värt omkring 12 MSEK.

Pressbild från Uppsalahems hemsida

Uppsalahem var i behov av en leverantör som kunde ta ett helhetsansvar för deras kontorsnät, gästnät och fastighetstekniskt nät – både fasta och trådlösa förbindelser.

-Data Ductus presenterade ett anbud som matchade våra krav bra. En modern standardiserad nättjänst med flexibilitet att skala mot våra behov. Med den pågående digitaliseringen ställs högre krav på nätets tillgänglighet och stabilitet, vilket vi uppnår med denna tjänst. Nu kommer vi kunna lägga ett större fokus på vår kärnverksamhet och ser fram emot en lång och god relation med Data Ductus, säger Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef hos Uppsalahem.

Nätverk som tjänst, eller NaaS som det förkortas, innebär att kunden abonnerar på en helhetslösning för nätverksinfrastruktur och tillhörande tjänster. På så vis slipper man dyra infrastrukturinvesteringar och har alltid ett modernt nätverk som går att anpassa efter behov. Tjänsteleverantören står för utformning av arkitekturen, installationen, underhåll och support.

Hos Data Ductus ser man att efterfrågan av just nätverk som tjänst har ökat de senaste åren och nu satsar man på att stärka sin kompetens ytterligare inom detta område.

-Det känns jättekul att få jobba med Uppsalahem som är en spännande kund med lokal anknytning till vårt kontor i Uppsala. Nätverk och datakommunikation är ett av våra satsningsområden där vi är erfarna och har hög kompetens, säger Ludwig Eriksson, affärsområdeschef på Data Ductus.

Projektet påbörjades i slutet av september 2021.

Kontaktpersoner 

Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef, Uppsalahem, asa.engstrom@uppsalahem.se 
Ludwig Eriksson, affärsområdeschef, Data Ductus, ludwig.eriksson@ductus.se, 070-970 46 09 
Carl Klang, lösningsarkitekt, Data Ductus, carl.klang@ductus.se, 070-510 55 78

Om Uppsalahem

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 17 000 bostäder. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos dem i områden runt om i hela Uppsala. Med sin långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar de trygga och härliga miljöer där många vill bo. Uppsalahem är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.

Om tjänsten

Länk till Data Ductus erbjudande ”Network as a Service”.