Synergi mellan norrlandsföretag ger affär i Nya Zeeland

Press release, Skellefteå, September 8, 2016:  Skellefteåbaserade IT-konsultföretaget Data Ductus har tillsammans med Rajd Systech nyligen levererat ett logistik- och säkerhetssystem till Southern Hemisphere Proving Ground (SHPG) som är ett ledande företag inom fordonstest i Nya Zeeland. Det framgångsrika samarbetet fördjupas nu genom att Data Ductus går in som huvudägare i Rajd Systech.

– Vi är mycket nöjda över samarbetet med Data Ductus. Vår systemlösning i kombination med Data Ductus internationella närvaro möjliggjorde affären i Nya Zeeland och bereder väg för fortsatt internationell expansion, säger Per-Åke Hedlund, Rajd Systech AB i Piteå.

Rajd Systechs produkt ”Nelson Proving Ground Management” är ett komplett system för ledning, planering och övervakning av testanläggningar (eng. proving grounds) som nyttjas inom fordonsindustrin. Lösningen medger att anläggningens resurser utnyttjas optimalt samtidigt som höga säkerhetskrav kan upprätthållas. Detta sker genom en automatisk övervakning av fordonens rörelser.

– Det finns uppenbara synergier mellan det nischade företaget Rajd och Data Ductus som har internationell verksamhet och ett djupt tekniskt kunnande inom systemutveckling och industriella lösningar. Vi har visat att vi tillsammans blir internationellt slagkraftiga och vill nu trycka på gasen för fortsatt internationell expansion, säger Urban Lundmark, VD på Data Ductus.

– Den snabba tekniska utvecklingen av fordon, med bl a nya bränslen och självkörande bilar, kommer att öka efterfrågan på kvalificerad och automatiserad testverksamhet, tillägger Urban Lundmark.

Om Data Ductus

Data Ductus är ett multinationellt datakonsultföretag specialiserat på tekniskt avancerade lösningar som anpassas till kundernas specifika behov genom en kombination av djup teknisk expertis och verksamhetskunskap.

Data Ductus tjänster innefattar bl a systemutveckling & integration, management & orkestrering, IoT-expertis samt drift och support.

Med kontor i både Sverige och USA erbjuder Data Ductus sina tjänster globalt. Sedan starten 1989 har företaget stadigt expanderat och är idag ett väletablerat företag med ca 200 anställda. Bland kunderna återfinns allt från internationella koncerner till start-ups.

www.dataductus.se

Om Rajd Systech

Rajd Systech AB utvecklar och säljer övervakningssystem för fordonstestanläggningar globalt. Företagets produkt Nelson Proving Ground Management (Nelson PGM) effektiviserar testverksamheten både för testanläggningarna och testföretagen. Riskminimering, både när det gäller fysisk säkerhet och optimering av anläggningsnyttjande står i fokus för produkten.

www.rajdsystech.se

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Lundmark, VD Data Ductus AB, 070-631 90 61
Peter Wedin eller Per-Åke Hedlund, Rajd Systech AB, 070-545 28 11 resp. 070-522 69 44