Solna stad tecknar avtal med Data Ductus

Press release, Skellefteå, February 4, 2019:

Solna stad, en av Stockholms läns kommuner, har i sin upphandling av Service Desk valt Data Ductus som leverantör. Avtalet sträcker sig över fyra år och innebär att Data Ductus implementerar en Service Desk med relaterade ITIL-anpassade processer och bidrar med rådgivning och SIAM-tjänster i kommunens strategiska strävan att etablera en multisourcing-miljö. 

Solna stad tecknar avtal med Data Ductus gällande Service Desk och SIAM-tjänster
Foto: Frida Göthager

– Data Ductus hanterar den här typen av komplicerade leverantörsstrukturer genom en servicemodell som kallas Service Integration and Management (SIAM). Vi har dessutom mångårig erfarenhet av att både sätta upp och driva Service Desk-funktioner hos andra stora företag och organisationer som t ex Svenska kyrkan, LKAB och Haninge Kommun, säger Thomas Löfroth, affärsområdeschef på Data Ductus. 

– Vi ser en uppåtgående trend av den här typen av multisourcing-lösningar som innebär att kunden kan välja de bästa leverantörerna av olika tjänster. Med rätt hantering kan man både höja kvalitet och flexibilitet i IT-leveransen och ibland även sänka kostnaderna, men det kräver specialistkunskap och det är därför många vänder sig till oss, fortsätter Thomas. 

I avtalet ingår införande av både stödsystem och processer för tjänsten Service Desk. Uppdraget innebär även ett helhetsansvar för den operativa samverkan mellan interna och externa leverantörer och ser till att alla leverantörers ITIL-processer fungerar i samklang med kommunens processer för exempelvis Incident Management, Problem Management och Continual Service Improvement.  

Om Data Ductus 

Data Ductus är ett globalt IT-konsultbolag med förmågan att genom hela livscykeln ta ett helhetsansvar för levererade IT-lösningar – från rådgivning och implementation till utrullning, support och drift. Vi bistår även i förvaltning och hantering av IT-tjänster. I kombination med ett starkt kundfokus gör detta Data Ductus till en stark IT-partner. 

För mer information 

Kontakta Ludwig Eriksson, kontorschef Uppsala, ludwig.eriksson@ductus.se