Multinationellt IT-konsultbolag storsatsar i Luleå

Press release, Skellefteå, June 13, 2017: Det multinationella IT-konsultbolaget Data Ductus utökar kraftigt sin verksamhet i Luleå och planerar att rekrytera ett tiotal personer det närmaste halvåret. I samband med detta ingår man partnerskap med det Luleåbaserade konsultbolaget Arctos Labs.

Mats Eriksson, vd Arctos Labs och Stefan Lundström, vd Ductus Consulting
Foto: Frida Göthager

Skellefteåföretaget Data Ductus, med drygt 200 anställda och kontor i både USA och Asien, har redan idag en verksamhet i Luleå som bl a levererar lösningar inom optisk mätteknik till gruv- och processindustrin samt supporttjänster till större organisationer och gruvbolag. Detta är dock bara en liten del av det tjänsteutbud Ductus har.

– Vi märker att fler kunder i Norrbotten fått upp ögonen för hela vår tjänsteportfölj som även inkluderar systemutveckling och integration inom IT, IoT och telekom samt framtidssäkring av IT-tjänstehantering och Service Desk-funktioner, säger Stefan Lundström, vd på Ductus Consulting.

Samtidigt ökar efterfrågan av bolagets tjänster från utlandet, främst inom telekom där nya krav på näten från både konsumenter och industrin innebär enorma investeringar och behov av kompetens.

– Luleå har en lång tradition inom telekom och det passar oss perfekt nu när vi fortsätter expandera inom den sektorn. Genom partnerskapet med Arctos Labs kan vi dessutom komplettera med en annan typ av spetskompetens som vi inte har idag, fortsätter Lundström.

Ambitionen är att bygga upp en Cloud-miljö i Luleå för att kunna utveckla, testa och utvärdera nya koncept och därmed ligga i teknikens framkant när det gäller framtidens telekom- och nätverkslösningar.

– Med Data Ductus som partner får vi muskler på en internationell marknad som präglas av snabb teknisk utveckling i och med övergången till Cloud-teknik. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder en helt annan bredd, avslutar Mats Eriksson, vd på Arctos Labs.

Om Data Ductus 

Data Ductus är ett multinationellt IT-konsultföretag specialiserat på tekniskt avancerade lösningar som anpassas till kundernas specifika behov genom en kombination av djup teknisk expertis och verksamhetskunskap.

Företagets tjänster innefattar bl a systemutveckling och integration inom IT, IoT och telekom samt framtidssäkring av IT-tjänstehantering och Service Desk-funktioner.

Med kontor i Sverige, USA och Singapore erbjuds tjänsterna på en global marknad. Sedan starten 1989 har Data Ductus stadigt expanderat och är idag ett väletablerat företag med drygt 200 anställda. Kunderna finns framförallt bland stora organisationer inom telekommunikation, tillverkande industri och gruvor, energi och offentlig sektor.

www.dataductus.se

Om Arctos Labs

Arctos Labs är ett oberoende företag som profilerar sig med senior konsultation inom telekomområdet. Vårt huvudfokus är kunder som telekomoperatörer, företag som levererar och tillverkar telekom utrustning samt företag som levererar mjukvara och tjänster. Vi verkar på en internationell marknad.

www.arctoslabs.com

För mer information, vänligen kontakta: 

Stefan Lundström, vd, Ductus Consulting, 070-532 97 94
Mats Eriksson, vd, Arctos Labs, 070-617 00 33