Haninge kommun väljer Data Ductus för strategiskt partnerskap

Press release, Skellefteå, June 27, 2017:  Haninge kommun, en av Stockholms läns största kommuner, har i sin upphandling av Service Desk IT valt Data Ductus som samarbetspartner. Avtalet sträcker sig över fyra år och innebär att Data Ductus implementerar en Service Desk med relaterade ITIL-anpassade processer och bidrar med rådgivning och SIAM-tjänster i kommunens strategiska strävan att etablera en multisourcing-miljö.

Foto: Thomas Löfroth

Haninge kommun utvecklar sin upphandlingsstrategi med målet att införa effektiv multisourcing. Det innebär att kommunen väljer den leverantör som anses vara bäst lämpad för respektive delområde bland de olika tjänster som kommunen har behov av.

– Vi har under flera år medvetet jobbat med att stärka beställarkompetensen inom IT för att höja kvaliteten i IT-leveransen till verksamheterna, vilket gett konkreta resultat. Vi vill nu öka effektiviteten och flexibiliteten i leveransen och går därför mot en multisourcing-miljö, säger Magnus Strömberg, Operativ IT-chef, Haninge kommun.

Att organisera, styra och hantera flera leverantörer i IT-leveransen ställer höga krav på samordningen och kommunikationen med beställaren. Detta var en viktig del av upphandlingen.

– Data Ductus har erfarenhet av SIAM (Service Integration and Management) från andra uppdrag och har dessutom erfarenheter av att i många år ha byggt upp och drivit Service Desk-funktioner hos andra stora företag och organisationer, fortsätter Magnus.

– Vi inför både stödsystem och processer för Service Desk IT och bedriver sedan arbetet på plats som en del av organisationen. Uppdraget innebär även att vi tar ett helhetsansvar för samverkan mellan och integrationen av berörda IT-system, funktioner och leverantörer – interna som externa – och ser till att alla leverantörers ITIL-processer fungerar i samklang med kommunens processer för exempelvis Incident Management, Problem Management, och Continual Service Improvement. Vi ser fram emot att hjälpa Haninge kommun att optimera IT-leveransen, säger Stefan Lundström, vd, Ductus Consulting.

I avtalet ingår även kunskapsöverföring till Haninge kommun så att kommunen mot avtalsperiodens slut kan överta och driva verksamheten i egen regi.

– Haninge kommun har valt att själva driva Servicedesk framledes för att möjliggöra full kontroll över funktionen utan att behöva upphandla kontrakt och lösningar med leverantörer. Den gemensamma servicedesken har följande syften; 1) Skapa enkelhet för användaren – en väg in! 2) Skapa högre kvalitet och flexibilitet. 3) Bygga för morgondagens behov och serviceströmmar, säger Magnus.

Om Data Ductus

Data Ductus är ett multinationellt datakonsultföretag specialiserat på tekniskt avancerade lösningar anpassade till kunders specifika behov. Vi hjälper våra kunder bli framgångsrika genom att kombinera djup teknisk expertis med verksamhetskunskap.

Våra tjänster innefattar bl a lösningar inom systemutveckling & integration, Network & Service Management och Orchestration, IoT samt drift och support.

Med kontor i Sverige, USA och Singapore erbjuder vi våra tjänster globalt. Sedan starten 1989 har vi stadigt expanderat och är idag ett väletablerat företag med drygt 200 anställda. Våra kunder är framför allt stora organisationer inom telekommunikation, tillverkande industri och gruvor, energi och offentlig sektor.

www.dataductus.se

Om Haninge kommun

Haninge ligger strax söder om Stockholm. Med drygt 85 000 invånare är Haninge en av de största kommunerna i Stockholms län. Här finns en fantastisk skärgård med kända öar som Utö, Kymmendö och Huvudskär, men Haninge är inte bara skärgård. Tyresta nationalpark och ett stort antal naturreservat erbjuder stora möjligheter till fritidsaktiviteter i naturen.

haninge.se

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Strömberg, Operativ IT-chef, Haninge kommun, 08-606 80 80
Stefan Lundström, vd, Ductus Consulting, 070-532 97 94