Europeisk mobiloperatör rullar ut innovativt expertsystem

Press release, Skellefteå, September 28, 2015: Produktbolaget UREASON International och konsultbolaget Data Ductus har rullat ut en innovativ Fault Management-lösning hos en av Europas största mobiloperatörer.

Operatörens telekomnätverk täcker flera länder och hanteras från en sk NOC (Network Operations Center). Med ett ständigt växande och komplext nät blev mängden larm snabbt ohanterbara. Lösningen innebär att kunden på ett mycket effektivt sätt nu kan filtrera och korrelera information för att säkerställa hög tillgänglighet av sina tjänster.

Utmaningen med ett nät som består av ett stort antal olika typer av noder är att det skapar stora mängder irrelevanta larm som överhopar larmhanteringssystem och NOC-personal. Traditionella expertsystem inom felhantering filtrerar och korrelerar larm men är ofta både tidskrävande att implementera och dyra i underhåll.

Data Ductus implementerade initialt ett ramverk på operatörens existerande larmhanteringssystem som både filtrerade och höjde kvaliteten på larmen samt adderade automatisering. Detta reducerade datamängden signifikant.

Denna lösning var dock inte tillräcklig när kundens nätverk fortsatte att expandera. Ingemar Häggström från Data Ductus förklarar: ”Kunden behövde ett expertsystem som de själva kunde anpassa till den konstant föränderliga nätverksmiljön. De ville också automatisera felhanteringen till en större grad och minska datamängden ytterligare”.

Med UREASON’s product AlarmExpert kan företag som hanterar stora mängder händelser och alarm i realtid eller nästan realtid – t ex mobiloperatörer – snabbt och enkelt implementera en lösning som dessutom inte påverkar existerande mjukvara.

När den initiala integrationen är gjord kan kunden själv konfigurera produkten vilket ger dem möjligheten att snabbt anpassa larmhanteringen efter förändringar i nätverket utan att behöva anlita systemspecialister. I traditionella expertsystem är detta inte möjligt.

UREASON’s produkt utvecklades baserat på en annan industri. Michael Gribble, en av företagets grundare, förklarar: ”Processindustrin har under en lång tid arbetat fram effektiva bestämmelser och riktlinjer när det gäller larmhantering. Den programvara och metod som vi har tagit fram för detta ändamål har även visat sig vara mycket effektiv inom telekombranschen.”

Michael Gribble fortsätter: ”Vi tror att detta innovativa synsätt kommer att ge våra kunder stora möjligheter att bättre kontrollera sina larmhanteringssystem, speciellt i komplexa nätverksmiljöer, och uppnå bättre resultat både i form av kostnadsreduktion och nöjdare kunder.”

Om UREASON

UREASON är en världsledande leverantör av programvara och konsulttjänster kring larmhantering, predictive analytics och beslutsstöd i realtid. Vi är fullvärdig medlem i ISA 18.2 som är det internationella standardiseringsorganet för larmhantering.

www.ureason.com

Om Data Ductus

Data Ductus är en världsledande leverantör av lösningar inom Network and Service Management. Vi har i mer än tio år implementerat best-of-breed produkter hos både mobiloperatörer och leverantörer av nätverksutrustning globalt.

Data Ductus levererar även tekniskt avancerade IT-tjänster inom systemutveckling/integration, IoT, drift, underhåll och service desk.

www.dataductus.se

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Laurent Bourrouilhou, Sales Director Telecoms, +33 6 8646 1637, lbourrou@ureason.com
Ingemar Häggström, Senior Partner, +46 701 431 006, ingemar.haggstrom@ductus.se