Effektivitet i fokus när LKAB tecknar treårigt IT-supportavtal med Data Ductus

Pressmeddelande, Skellefteå, 16 november 2022: Genom ett nytt avtal har LKAB gett it-konsultbolaget Data Ductus förnyat och utökat förtroende att hantera tjänsteområdet servicedesk. Avtalet gäller i tre år med möjlighet att förlänga löptiden med ett plus ett år.

När gruvföretaget LKAB nyligen gjorde en upphandling sökte man en leverantör som kunde erbjuda effektiv hantering av IT-supporten. Valet föll på nuvarande leverantör Data Ductus som under ett antal år ansvarat för LKAB:s servicedesk.

– Vi valde att ge Data Ductus förnyat förtroende eftersom de genom vårt mångåriga samarbete visat god förståelse för vår komplexa verksamhet och att de har drivit uppdraget på ett bra sätt, säger Rory Wikman, Chef Corporate IT LKAB.

Det nya avtalet trädde i kraft den 1/11 och innebär en utökad bemanning av servicedesken.

LKAB:s logotyp är monterad på nya fläkthuset i Kiruna
Effektivitet i fokus när LKAB tecknar treårigt IT-supportavtal med Data Ductus.
Fotograf: G. Rúnar Gudmundsson.
Urban Lundmark, kundansvarig på Data Ductus.
Urban Lundmark, kundansvarig på Data Ductus.
Fotograf: Jonas Westling.

– LKAB är ett företag med höga ambitioner. Det ska bli både roligt och utmanande att fortsätta utveckla vår leverans av servicedesk hos dem och på så vis bidra till deras fortsatta framgång, säger Urban Lundmark, kundansvarig hos Data Ductus.

Utökningen av leveransen innebär också att nyrekrytering blivit aktuellt.

– Vi har redan inför det nya avtalets startdatum förstärkt vårt kompetenta team lokalt i Kiruna och kommer troligen att rekrytera fler, avslutar Urban Lundmark.

För mer information, vänligen kontakta:
Urban Lundmark, Kundansvarig, Data Ductus,
urban.lundmark@ductus.se, 070-631 90 61

Om LKAB

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com