Data Ductus stärker sin position med Broviken som ägarpartner

Pressmeddelande, Skellefteå, 25 februari, 2019:

Broviken Gruppen AB har per den 20:e februari 2019 förvärvat 60% av IT konsultföretaget Data Ductus Holding AB. Bolagets ledning och övriga operativa delägare kvarstår som delägare till 40%.

Data Ductus har idag över 240 medarbetare verksamma inom systemutveckling, automation och systemintegration mot kunder inom främst telekom, offentlig verksamhet samt tillverkningsindustri. Företaget som grundades 1989 har säte i Skellefteå samt lokalkontor i Kiruna, Luleå, Uppsala, Stockholm och Malmö. Företaget har även dotterbolag och anställda i USA och Asien. Verksamheten kommer att drivas vidare med samma inriktning som tidigare och under samma varumärke.

”Data Ductus har en imponerande historik av tillväxt under lönsamhet och vi ser fram mot att stödja bolaget i att stärka sina erbjudanden ytterligare och fortsätta den stabila kunskaps- och verksamhetsutvecklingen”, säger Per Granath, VD Broviken. ”Data Ductus är ett företag med stark värdegrund och långa kundrelationer vilket vi ser som viktiga framgångsfaktorer för uthålligt tillväxt och lönsamhet.”

Stefan Lundström, VD Data Ductus, säger i en kommentar; ”Att få in en långsiktig och stark finansiell ägare ger oss en stabil grund för att fortsätta expandera och förstärka våra erbjudanden både mot den svenska och den globala marknaden. Detta samtidigt som de befintliga aktiva delägarna kvarstår och är fortsatt verksamma i företaget. Det bästa av två världar.”  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Granath, VD Broviken Gruppen AB
E-mail: per.granath@broviken.se
Mobil: +46 70 637 40 18

Stefan Lundström, VD Data Ductus Holding AB
Email: stefan.lundstrom@ductus.se
Mobil: +46 70 532 97 94

Om Broviken

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och att bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential.

För ytterligare information, se www.broviken.se

Om Data Ductus

Data Ductus är ett IT-konsultbolag som levererar systemutveckling för automation av nätverk såväl som IT-system och IoT-lösningar med fokus på applikationers hela livscykel, inklusive IT Service Management med support och Service Desk-tjänster för medelstora och stora globala företag.

För ytterligare information, se www.dataductus.com