Data Ductus vinner ramavtal med Region Västerbotten

Region Västerbotten har tecknat ramavtal med Data Ductus. Avtalet gäller initialt i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två tolvmånadersperioder.

Sjuksköterska vid en monitor.

Region Västerbotten har genomfört en ramavtalsupphandling gällande IT-konsulttjänster med målet att teckna ramavtal inom sju anbudsområden för att på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna förse Region Västerbotten med kompetenta IT-konsulter. Data Ductus har tilldelats ramavtal inom samtliga anbudsområden vilka är användbarhet, verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemförvaltning, IT infrastruktur, informationssäkerhet samt drift och support.

– Vi gläds åt denna möjlighet att få bidra till Region Västerbottens digitaliseringsresa genom våra tjänster och ser fram emot ett innovativt och gott samarbete med både regionen och andra leverantörer, säger AnnaCarin Falkman, affärsområdeschef på Data Ductus.

För mer information, kontakta:
AnnaCarin Falkman, Affärsområdeschef, Data Ductus
E-mail: annacarin.falkman@ductus.se
Mobile: +46 70 373 03 85

Läs mer om våra IoT-erbjudanden här.