Data Ductus vinnare av ramavtal med Uppsala kommun och Region Uppsala

Pressmeddelande, Uppsala, 2 maj, 2022: Data Ductus är en av vinnarna i den stora it-konsultupphandling som Uppsala kommun och Region Uppsala gjort tillsammans. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Uppsala. Fotograf: Oscar Ekholm Grahn

När Uppsala kommun och Region Uppsala i sin senaste upphandling väljer att dra ner på antalet ramavtalsleverantörer för IT-konsulter från 44 till tre så finns Data Ductus med bland de konsultbolag som fått tilldelning. Det uppskattade värdet för den totala volymen är upp till 390 miljoner kronor.

– Det är fantastiskt glädjande att få välkomna både Uppsala kommun och Region Uppsala som nya kunder och att vi fortsätter vinna upphandlingar inom offentlig sektor, säger Fredrik Hagberg, säljchef på Data Ductus.

Inom ramen för avtalet ska Data Ductus komplettera Uppsala kommuns egen kompetens i form av it-konsulter inom exempelvis systemutveckling, systemförvaltning, projektledning, test- och testledning samt drift och support.

– Vi har ett fantastiskt mångsidigt team på vårt Uppsalakontor som besitter såväl djup teknisk expertis som bred generalistkunskap. Vi är redan ett av de största it-konsultbolagen i Uppsala och genom den här affären fortsätter vi vår tillväxtresa och siktar på ett 40-tal rekryteringar i år, både i Uppsala och resten av landet, fortsätter Fredrik.

Uppsala kommun företräder i denna upphandling en rad andra parter inom både kommun och region. Detta innebär att ett antal bolag knutna till såväl kommunen som regionen är berättigade att avropa konsulter via de avtal som tecknas.

Ramavtalet börjar gälla den 2 maj 2022 och de andra två bolagen som fått tilldelning är Sogeti och Chas Visual Management.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Hagberg, säljchef, Data Ductus, fredrik.hagberg@ductus.se, 070-236 73 31
Frida Göthager, pressansvarig, Data Ductus, frida.gothager@ductus.se, 0910-73 23 21

Om Uppsala kommun
Uppsala kommun har över 230 000 invånare, är en av Sveriges äldsta städer och har varit politiskt och religiöst centrum sedan 500-talet. Kommunen är Sveriges fjärde storstad med stark internationell prägel med internationella företag, gästforskare och studenter samt internationella skolor. Ett dynamiskt näringsliv omfattar 21 000 företag och två universitet med 40 000 studenter. Uppsala kommun är en kommun med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunen utsågs till Fairtrade City 2015 och 2021 till Sveriges klimatstad 2013, 2018 och 2020, till årets globala klimatstad 2018 samt till årets tillväxtkommun 2018. Kommunen styrs för närvarande av S, L och MP. Kommunorganisationen omfattar 16 nämnder, 11 förvaltningar och 17 bolag. Årligen gör Uppsala kommun inköp för ca 3,5 miljarder kronor.

Om Region Uppsala
Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.