Data Ductus växer genom förvärv av konsultbolaget Complit

Pressmeddelande, Skellefteå, 4 april, 2022: IT-konsultföretaget Data Ductus förvärvar Complit, ett Skellefteåbaserat konsultbolag med fokus på kvalitetssäkring, systemutveckling och projektledning. Koncernen växer därmed till ca 350 anställda.

Rickard Åström, vd på Data Ductus och Peter Fahlgren, vd på Complit.
Foto: Jonas Westling

Data Ductus är sedan tidigare minioritetsägare i Complit och förvärvar nu resterande del av bolaget.

– Det känns som ett naturligt steg att ta. Vi har ett flertal gemensamma kunder och Complit stärker vårt erbjudande när det gäller kvalitetssäkring inom mjukvaruutveckling. Jag ser fram emot att välkomna våra nya kollegor och att tillsammans fortsätta skapa framtidens hållbara och smarta lösningar för våra kunder, säger Rickard Åström, vd på Data Ductus.

Complit kommer initialt att drivas vidare under samma varumärke och ledning som tidigare. Under våren kommer man att flytta sin verksamhet till Data Ductus lokaler i Skellefteå.

– Genom att bli en del av Data Ductus kommer våra medarbetare att få större utvecklingsmöjligheter, vilket gagnar både individerna och företaget, säger Peter Fahlgren, vd på Complit.

Behovet och efterfrågan av digitalisering, automation och it-tjänster har ökat enormt de senaste åren vilket föranlett de två förvärv Data Ductus gjort på kort tid.

– Förvärven stärker oss både kapacitets- och kompetensmässigt, men vi kommer fortsatt att behöva nyanställa. Under året siktar vi på omkring 30 nyrekryteringar i Sverige, avslutar Rickard.

För mer information, vänligen kontakta:
Frida Göthager, presskontakt, Data Ductus, frida.gothager@ductus.se, 0910-73 23 21
Rickard Åström, vd, Data Ductus, rickard.astrom@ductus.se, 070-680 20 21
Peter Fahlgren, vd, Complit, peter.fahlgren@complit.se, 0910-76 10 21

Om Data Ductus
Data Ductus är ett IT-konsultbolag med huvudkontor i Skellefteå. Med djup teknisk kompetens och i nära samarbete med sina kunder och partners levererar man lösningar inom digitalisering och automation till företag och organisationer över hela världen. Koncernen har omkring 350 anställda och verksamhet i USA, Europa och Asien.

Om Complit
Complit är ett kompetens- och konsultföretag med lång och bred erfarenhet inom IT- och telekommunikationsbranschen. Företaget fokuserar på att skapa mervärde för sina kunder genom att erbjuda kompletta lösningar eller enskilda konsulter som stöttar och kvalitetssäkrar deras verksamhet.