Data Ductus slår upp portarna i Singapore och Dallas

Press release, Skellefteå, February 9, 2017:  Datakonsultföretaget Data Ductus fortsätter sin internationella expansion. Under januari månad etablerades kontor i både Singapore och Dallas, två marknader där efterfrågan på företagets tjänster ökat de senaste åren.

– Då vi har en befintlig kundbas i Asien och efterfrågan av våra tjänster från den marknaden ökar, så är det viktigt för oss att hålla en hög trovärdighet gentemot våra kunder genom att etablera en lokal närvaro där, säger Roger Byström, affärsområdeschef för Network Management Solutions på Data Ductus. I dagsläget är det främst vår kompetens inom systemintegrering av avancerade nätoptimeringslösningar för operatörer och större bolag som efterfrågas, men på sikt vill vi erbjuda hela vår tjänsteportfölj inom systemutveckling, integration, IoT samt drift och support, fortsätter Roger Byström.

Data Ductus har sedan ett antal år en verksamhet i USA med kontor i Denver (CO). Även där har etableringen skett organiskt och vuxit i takt med att uppdragen blivit fler.

– Att Dallas (TX) blev vår nästa etableringsort i USA beror på att vi redan idag har större uppdrag där, men även för att det ger en bra geografisk täckning av den nordamerikanska marknaden, säger Roger Byström.

– Många av våra utländska uppdrag levereras från våra kontor i Sverige så denna internationella expansion kommer sannolikt att leda till ett större rekryteringsbehov här hemma, avslutar Roger Byström.

För mer information, kontakta:

Roger Byström, Affärsområdeschef Network Management Solutions, Data Ductus, 070-610 38 98
Urban Lundmark, VD, Data Ductus, 070-631 90 61