Data Ductus expanderar i Asien

Pressmeddelande, Skellefteå, 13 september, 2019:

För två år sedan etablerade IT-konsultbolaget Data Ductus kontor i Singapore. Nu fortsätter företaget sin expansion i Asien genom att starta upp verksamhet i Japan. Det är främst bolagets kompetens inom systemintegration av avancerade nätoptimeringslösningar för operatörer och större bolag som efterfrågas.

Digitaliseringen ställer nya krav på driften av kommunikationsnät som i allt högre grad måste automatiseras för att kunna möta konsumenternas behov av nya tjänster via nätet. Data Ductus har under många år implementerat denna typ av mjukvarulösningar åt kunder i USA, Europa och Asien och har idag en världsledande position på marknaden.

– En av våra större kunder bedriver nu ett unikt projekt för att skapa ett helt automatiserat och virtualiserat nät i Japan. För att lättare kunna behålla en långsiktig och nära relation med vår kund så etablerar vi ett kontor i Tokyo, säger Roger Byström, affärsområdeschef på Data Ductus.

En närvaro på japanska marknaden innebär även större möjlighet till nya uppdrag i Asien.

– Vi för redan dialoger med ett flertal potentiella kunder i Asien och att finnas på plats underlättar onekligen, avslutar Roger.

På sikt kommer Data Ductus erbjuda hela sin tjänsteportfölj inom systemutveckling, integration, IoT samt drift och support i Asien.

För mer information

Kontakta Roger Byström, Affärsområdeschef, Data Ductus, 0910-73 23 96.

Om Data Ductus

Data Ductus är ett IT-konsultbolag som levererar systemutveckling för automation av nätverk såväl som IT-system och IoT-lösningar med fokus på applikationers hela livscykel, inklusive IT Service Management med support och Service Desk-tjänster för medelstora och stora globala företag.