BnearIT blir Data Ductus!

För drygt ett år sedan blev BnearIT en del av Data Ductus-gruppen och därmed stärkte vi vår närvaro i norra Sverige. Sedan dess har vi hunnit slå ihop våra kontor och flyttat in i nya fina lokaler, vi har rekryterat nya medarbetare och skapat ett team på snart 50 konsulter. Vi har också vunnit ett stort ramavtal med Försäkringskassan.

Nu är det dags att ta nästa steg i denna resa. Från och med idag byter BnearIT namn till Data Ductus.

– Förra året växte vi med nästan 40% och det fortsätter att gå bra för oss både globalt och lokalt, speciellt i Luleå, säger Rickard Åström, vd på Data Ductus. Genom att BnearIT nu går in under vårt varumärke skickar vi en stark signal om att vi står enade i vår mission att hjälpa våra kunder i sina digitala utvecklingsresor för en mer hållbar värld. Expansionsmöjligheterna är goda för oss i norra Sverige med tanke på den stora spännvidden av företag som finns här – allt från offentliga organisationer till stora industriföretag som driver på den gröna omställningen såsom LKAB och H2 Green Steel.

Site manager Anders Hermanson ser fram emot de förändringar som varumärkesbytet innebär.

– Data Ductus är nu Luleås största it-konsultföretag med närmare 50 konsulter vilket ger oss stora möjligheter i den här regionen. Det ska blir riktigt kul att fortsätta denna fantastiska tillväxtsresa tillsammans med de övriga kontoren runtom i Sverige, avslutar Anders Hermanson.