Nätverks- & applikationsövervakning med fokus på användarupplevelsen

När man bedömer kvalitet måste man ta alltid den så kallade WYMIWYG-effekten i beaktande – What you measure is what you get. Inom nätverks- och applikationsövervakning bör man dock inte (bara) fokusera på det som är lätt att mäta. Nyckeltal som är lätta att mäta är exempelvis: Är servern igång? Kan användare komma åt access-punkterna? Får användaren ett positivt svar på sin HTTP-begäran? Vad man hellre bör mäta är saker som: Är användarupplevelsen bra? Uppfyller vi viktiga affärskrav? Kan vi bli mer proaktiva istället för att i onödan spendera resurser på incidenthantering? Med andra ord bör man övervaka med slutanvändarens upplevelse i fokus.

Nätverks- och applikationsövervakning lider vanligen av två problem:

  • För många ”falskt positiva” larm. Om man fokuserar på vad man kan mäta snarare än vad man bör mäta genereras enorma mängder larm som kräver någon form av (kostsam) uppföljning, även om problemet egentligen inte alls behöver åtgärdas
  • För få relevanta problemindikatorer. Trots ett enormt flöde av larm lyckas vi inte övervaka och följa upp de viktigaste aspekterna. Är användarupplevelsen bra? Uppfyller vi viktiga affärskrav?

Molntjänster och mobilitet ökar övervakningens komplexitet

Dessutom leder den snabba utvecklingen mot molntjänster, fler leverantörer och nya konsumtionsmönster till nya övervakningsbehov. Levererar SaaS-leverantören (Software as a Service) verkligen den upptid som utlovas? När en server inte fungerar, ligger ansvaret då hos min Infrastructure as a Service-leverantör (IaaS), eller bör jag ringa nätverksleverantören? Om slutanvändare klagar på våra inhouse-appar, upplever de brister i det grafiska användargränssnittet på sina enheter (BYOD-enheter?) eller har vi i själva verket ett problem på backend-sidan?

Fokusera på användarupplevelsen

Modern övervakningsteknik erbjuder ett brett spektrum av lösningar. Vi kan flytta ert fokus från olika protokoll och IT-komponenter, till att istället rikta in er på användarupplevelsen och era övergripande affärsmål. Vi kan mäta vad användarna själva upplever, med andra ord mjukvarans prestanda på deras skärmar. När ni mäter de indikatorer som är viktigast ur ett affärsperspektiv kan ni bättre kontrollera era molntjänster och andra applikationer eller tjänster som ni använder.

Fokusera på affärskritiska parametrar

Traditionell övervakning är väldigt värdefull så länge målen är klart definierade. Exempel på kalibrering som är viktig är:

  • Nätverkskomponenter som använder fabriksinställningar utgör ofta en stor säkerhetsrisk. Om du bara övervakar enheternas tillgänglighet, snarare än deras tillgänglighet i ett korrekt konfigurerat läge, skapar övervakningen en falsk säkerhet snarare än ett ändamålsenligt skydd.
  • Övervakning av servertid är fundamentalt i en IaaS-miljö. Ändå är det ofta inte den viktigaste parametern ur ett affärsperspektiv. Ta till exempel en tjänst som körs på flera servrar simultant, en sådan tjänst påverkas inte nödvändigtvis av att en enda server går ner. Själva applikationen måste dock fungera utan problem. Därför blir övervakning på applikationsnivå nyckeln, medan larm relaterade till prestanda för enskilda servrar kan vara direkt kontraproduktiva.

Slutsatser

  • Fokusera på användarupplevelsen för slutanvändaren snarare än enskilda tekniska komponenter. Detta hjälper er att förbättra prestandan på era IT-tjänster.
  • Genom att minska mängden falskt positiva larmsignaler i ständigt växande larmströmmar sparar IT-organisationer pengar och levererar större värde.
  • Rätt konfigurerade övervakningsverktyg hjälper IT-organisationer att identifiera hot i förväg, snarare än att spendera tid och resurser på incidenter.

På Ductus erbjuder våra erfarna team både operativa och rådgivande tjänster inom övervakning. Tveka inte att kontakta oss ifall du är intresserad.