Kan vi lita på AI? Och vilka fördelar ger det för branscher och företag?

Det pågår en het debatt kring artificiell intelligens (AI). Kan vi lita på den? Har vi något val? På vilket sätt kan företag dra nytta av den? Vi lät vår egen AI-expert, David Degerfeldt ge oss sina synpunkter. David har arbetat med, och lanserat, flera AI-projekt inom olika branscher.

David Degerfeldt, AI-expert, Data Ductus
Foto: Jonas Westling

Vad har du för bakgrund inom AI?
Jag började jobba med AI-relaterade projekt hos Ericsson där vi utvecklade verktyg för att förutsäga ljudkvalitet. För åtta år sedan tog jag klivet över till Boliden där jag några år senare blev ansvarig för att implementera AI hos dem. Rent konkret innebar det att jag införde ett AI-program inom organisationen med syfte att förbättra produktionseffektiviteten och driva digitaliseringen.

Inom ramen för programmet identifierade vi de bästa användningsområdena för AI, implementerade dessa och använde resultaten som proof-of-concept. Gruvindustrin är konservativ, så det var nödvändigt att kunna visa på vilket sätt denna teknikförändring var den bästa vägen framåt. Det krävdes både en kulturell och teknisk förändring.

Kan du ge oss ett exempel på ett AI-projekt som hade stor påverkan?
Absolut. Boliden har en storskalig flotationsprocess som separerar värdefulla mineraler från gråberg. Denna komplexa, instabila och svårkontrollerade process involverar flera sammanlänkade tankar, var och en stor som fem fraktcontainrar. Processen kontrolleras till stor del manuellt av operatörer som justerar flotationsförhållanden baserat på aktuellt tillstånd i tankarna.

Vi utvecklade en AI-lösning som alltid tar hänsyn till all tillgänglig, dvs även historisk, data. AI-verktyget har lärt sig Bolidens flotationsprocess genom att analysera de olika åtgärder som tidigare utförts av operatörer och ger nu återkoppling till operatörerna om när, och vilka åtgärder som är bäst att vidta. Detta leder till förbättringar av produktkvaliteten och ökad produktivitet.

I det här projektet blev det tydligt hur små förändringar i en produktionsprocess kan påverka slutresultatet väldigt mycket.

Ska man vara rädd för AI?
Vi är generellt sett rädda för det vi inte känner till eller förstår. ChatGPT, för att nämna ett av de mest omtalade AI-verktygen, har snabbt spridit sig över världen. Liksom många andra AI-system är det ett verktyg som har tränats med hjälp av stora datamängder med ganska standardiserade algoritmer. Det är datamängden som är imponerande – mycket av det som fanns på nätet före juni 2021. Men, den kan inte upptäcka vad som är falska nyheter, det är upp till oss att göra det. Vissa länder har gått så långt som att förbjuda dess användning, även om jag inte riktigt vet hur de kommer att göra det.

Och sedan har vi deepfakes, något många av oss har sett exempel på. AI-genererat material gör det minst sagt svårt för oss som konsumenter av information att skilja på sanning från lögn. Sammantaget finns det en del osäkerhet kring AI just nu, men när det används på rätt sätt kan det ge stora fördelar.

Personligen tror jag att vi snart får se nya regler komma på plats, liknande de nya miljöreglerna som införts i Europa för att företag ska rapportera sina utsläpp och påverkan. Faktum är att AI rör sig snabbare än vi kan. Den kan erbjuda stora fördelar för samhället om den används på rätt sätt. Det är upp till oss att omfamna den och dra nytta av den.

Så du är positivt inställd till AI?
Ja, det är jag. Jag har tillbringat en stor del av mitt yrkesverksamma liv med att förbättra processer med hjälp av AI. Dessutom tror jag att man måste vara positivt inställd eftersom AI kommer att spela en viktig roll för oss i framtiden. Det är upp till oss att se till att den bidrar till samhället på rätt sätt.

Till exempel används AI redan idag för att upptäcka cancer i ett tidigt skede – något som läkare ibland missar. AI ersätter dock inte läkare utan fungerar snarare som ett stöd för dem. AI används också redan idag för att utveckla molekyler som kommer att användas för att behandla sjukdomar i framtiden. Jag tror till och med att den kan hjälpa oss att lösa klimatkrisen. Och naturligtvis kan den bidra till att göra våra kunder mer produktiva och effektiva.

Det gäller att ta AI för vad den är: Den har inga känslor eller önskningar; den är bara otroligt snabb på att lära sig saker genom att skanna stora datamängder.

Nu jobbar du på Data Ductus. På vilket sätt kommer du jobba med AI nu?
Som konsult kan jag dela med mig av min kunskap till många andra företag för att hjälpa dem förbättra sina verksamheter. Det finns massor av appliceringsområden som jag och mina kollegor gärna hjälper våra kunder med, t ex när det gäller att optimera processer.

Redan innan jag började hade Ductus genomfört ett antal AI-projekt som bidrar till den gröna omställningen, t ex Envisa-projektet, som handlar just om att optimera en process. Jag ser fram emot att bidra till fler liknande lösningar. 

Om David Degerfeldt
David har arbetat med AI i över ett decennium inom telekom- och gruvindustrin och har en doktorsexamen i Computational Electromagnetics. När han inte arbetar med AI tycker han om att tillbringa tid i naturen och är självutnämnd hemautomatiseringsentusiast, där han utvecklar komplexa lösningar för att lösa enkla problem.

Email: david.degerfeldt(at)ductus.se