Samarbetet med Region Norrbotten sträcker sig över 20 år. Med vårt flexibla IT-konsulterbjudande kan de ta hjälp av våra specialister när det behövs, oavsett om det är för ett kort projekt på timbasis eller ett långsiktigt engagemang. I detta uppdrag stärkte vi deras team med arkitekt- och utvecklarkompetens.

I korthet

Utmaning 

För att möta tillgänglighetskraven krävdes en förbättring av den digitala tillgängligheten och att regionens webbplatser norrbotten.se och vardgivarwebben.norrbotten.se lyftes till en modern och hållbar teknisk plattform. Dessutom behövde det bli enklare för regionens webbredaktörer att uppdatera innehållet på webbplatserna.

Lösning

Webbplatserna har anpassats till de nya kraven och konfigurerats i regionens publiceringsverktyg. Redaktörer kan enkelt uppdatera webbplatsernas information manuellt, och det finns även en funktion som automatiskt samlar in och filtrerar information från externa datakällor.

Hur vi gjorde det

Genom regelbundna sprintar jobbade vår arkitekt och utvecklare tillsammans med UX-designers, testare, webbredaktörer och andra kollegor med ansvar för webbplatsernas innehåll för att utveckla ett dynamiskt system.

Fördelar

Medborgare, webbredaktörer och vårdgivare kan nu enkelt hitta, visa eller dela den information de behöver. Efter lansering rankades norrbotten.se som nummer ett i Funkas inkluderingssbarometer.

Om kunden

Region Norrbottens har cirka 6 600 anställda. Regionen har fyra olika ansvarsområden: hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning samt länets teknik och service.

20 års samarbete

Ductus har stöttat Region Norrbotten med utveckling av it-tjänster i två decennier, först som BnearIT (som företaget hette innan samgåendet med Ductus) och nu som Ductus. Under årens lopp har detta inneburit olika typer av konsulttjänster för att bidra till kundens transformationsresa mot en mer digital verksamhet.

Viktiga kommunikationskanaler

Region Norrbottens primära kommunikationskanal mot medborgarna i Norrbotten är norrbotten.se. Där finns kontaktuppgifter till regionens hälsocentraler, sjukhus, tandvårdskliniker mm. Där finns också information om den politiska styrningen, lediga tjänster i regionen och nyheter.

Vardgivarwebben.norrbotten.se är en viktig webbplats för samverkan mellan regionen och vårdpersonal i kommunerna, privata vårdgivare m fl. Där finns, förutom vårdriktlinjer och rutiner, även provtagningsanvisningar inom laboratoriemedicin samt hjälpmedelssortimentet. Där tillhandahålls även riktlinjer, policys, formulär och behandlingsråd.

Krav på ökad tillgänglighet

Webbplatserna innehåller data som samlas in från flera olika privata och statliga webbplatser, exempelvis 1177 för vårdpersonal, i olika format, samt information som läggs till manuellt.

– När projektet startade hade sajterna inte uppgraderats på 6-7 år. Mycket har hänt sedan dess, både ur ett tekniskt och användarmässigt perspektiv. T ex har kraven på webbtillgänglighet ökat genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som trädde i kraft 2018. Det var dags att ändra på det och ge besökarna en mycket bättre upplevelse, säger Nicklas Karlsson, Key Account Manager och systemarkitekt på Ductus.

Effektiviserad innehållshantering

Förutom de förändringar som gjordes på själva webbplatserna så reducerade man antalet personer som kunde uppdatera innehållet från ett hundratal till ett fåtal nyckelredaktörer och en liten grupp administratörer.

– Webbplatserna integrerades i Region Norrbottens innehållshanteringssystem för att ge en mer dynamisk användarupplevelse, effektivisera processer och stödja den nya användarstrukturen, fortsätter Nicklas.

Agil samarbetsprocess

Ett team bestående av UX-designers, utvecklare, testare och webbplatsredaktörer jobbade i fyra veckor långa sprintar för att driva projektet framåt och förvissa sig om att KPI:er uppfylldes på vägen mot nylanseringen.

– Det var viktigt att få arkitekturen rätt för att säkerställa enkelhet för användarna, samtidigt som data samlades in från många olika källor. Förutom att utveckla funktionaliteten på sajten tog vi även fram bland annat ramverk, mallar, kalendrar och sökmoduler.

En viktig aspekt av användbarheten var att utveckla webbplatsen så att den nyttjade Googles funktioner. Mycket av den mest sökta informationen på sajten syns nu direkt i sökresultatet på Google, vilket innebär att man inte nödvändigtvis behöver besöka webbsidorna alls.

Från lägst till högst rankad

– Hösten 2022 när Funka* gjorde sin tillgänglighetsgranskning hamnade gamla norrbotten.se på en bottenplacering. Efter nylanseringen några månader senare hamnade den överst på prispallen. Dessutom har våra interna processer för innehållshantering effektiviserats avsevärt, säger Ulrika Leijon Åhlander, Webb- och intranätansvarig på Region Norrbotten.