Svenska kyrkans data lagrades i mindre datacenter som drevs av flera olika leverantörer. Som en del av deras digitala transformation planerade och genomförde vi en sömlös flytt av organisationens data i en detaljerad och samordnad fyrstegsprocess.

I korthet

UTMANING 

Att flytta data från mindre datacenter – hos flera utomstående leverantörer – till en ny IaaS-modell (Infrastructure as a Service) utan störningar eller avbrott i organisationens verksamhet

LÖSNING

I samarbete med Boston-baserade Transitional Data Services genomförde vi en kontrollerad flytt som inkluderade tusentals IT-komponenter, programvaror, databaser och komplexa integrationer i fyra separata steg.

SÅ GJORDE VI

Efter en inventering av IT-infrastrukturen och en analys av hur olika system var beroende av varandra, skapade vi en detaljerad plan för flytten. Team skapades på både de ”gamla” och ”nya” platserna, som sedan följde en gemensamt koordinerad lista med uppgifter under varje fas av flytten, för att säkerställa en smidig övergång.

FÖRDELAR

Flytten orsakade inga betydande avbrott eller störningar i organisationens IT-tjänster eller arbetsprocesser. Tids- och budgetramar möttes. Dessutom har IT-styrningen nu förbättrats avsevärt tack vare kartläggningen av organisationens IT-infrastruktur.

OM KUNDEN

Svenska kyrkan är landets största religiösa samfund. Totalt består organisationen av tretton stift med drygt 1300 församlingar och över 3000 kyrkor. Svenska kyrkan har sex miljoner medlemmar vars kyrkoavgifter uppgår till närmare 15 miljarder kronor.

Med sex miljoner medlemmar är Svenska kyrkan landets största religiösa samfund. I den historiska rollen som statskyrka har man haft många administrativa uppgifter, till exempel att hantera det nationella befolkningsregistret, vilket gör att man nu har en omfattande IT-infrastruktur. Svenska kyrkan har fortfarande lagstadgade skyldigheter som kräver en komplex uppsättning av IT-tjänster.

Den komplexa flytten till molnet

Under 2017 slöt Svenska kyrkan ett avtal med en ny leverantör av IaaS (Infrastructure as a Service) för att ersätta sina befintliga mindre datacenter. Dessa fanns då på flera olika platser och drevs av underleverantörer. Övergången till IaaS visade sig dock vara mycket mer komplex än man först hade trott. Detta resulterade i att den ursprungliga projektplanen skrotades på grund av risken för serviceavbrott och störningar under själva flytten.

En roadmap för flytten

Man anlitade därför Ductus för att underlätta flytten. Tillsammans med vår partner, Boston-baserade Transitional Data Services (TDS), skapade vi en projektplan baserad på TDS verktyg och vedertagen branschstandard. Vi genomförde intervjuer med ämnesexperter och systemägare för att få en fullständig bild av hela den komplexa IT-infrastruktur som påverkades av flytten. Sedan gjorde vi en fullständig inventering av alla IT-komponenter och en grundlig analys av hur olika system var beroende av varandra, innan vi planerade den stundande flytten. Vi urskilde och definierade fyra separata steg i flytten, som behövdes för att minimera störningar och avbrott.

En smidig process

Med noga utarbetade strategier för de fyra separata delmomenten skapade vi team på både de ”gamla” och ”nya” platserna, för att underlätta en smidig process under flytten. Med hjälp av gemensamt koordinerade listor med uppgifter för alla inblandade genomfördes övergången på några timmar utan några avbrott, trots de olika systemens många beroenden av varandra. Flyttens tids- och budgetramar möttes

Förbättrad IT-styrning

Som en bonus fick Svenska kyrkan med hjälp av projektet förbättrad kontroll och styrning av sin IT-infrastruktur. Beroendeanalysen och åskådliggörandet av systemens olika delar som skedde under projektets gång gjorde det möjligt för dem att planera en effektivare och säkrare lösning. Alla datakällor är nu säkert åtskilda tack vare effektiv nätverkssegmentering, och informationsägare kan lita på datan i deras nya uppdaterade CMDB (configuration management database).

Hur kan vi hjälpa dig?

Behöver du hjälp att flytta data i din IT-infrastruktur? Läs mer om våra molntjänster och kontakta oss redan idag!