Data Ductus vinner upphandling av IT-tjänster i Eslövs kommun

Pressmeddelande, Skellefteå, 6 juli, 2021: Eslövs kommun har i en upphandling valt Data Ductus som leverantör av ett nytt system för hantering av IT-tjänster. Avtalet omfattar implementering och konfiguration av mjukvara som förstärker och förbättrar leveransen av IT-tjänster till kommunens medarbetare.

Data Ductus har nyligen tecknat ett avtal med Eslövs kommun om att ersätta deras nuvarande interna system för IT Service Management (ITSM) med en ny lösning som förenklar och effektiviserar verksamheten. Systemet från ManageEngine består dels av helpdesk-programvaran Service Desk Plus, dels Desktop Central som möjliggör att alla kommunens olika enheter kan hanteras från ett ställe. Avtalet ger även Eslövs kommun tillgång till support från Data Ductus när systemet väl är på plats.

”Vi hjälper många kommuner och företag med deras servicedesk-funktioner. Ofta bemannar vi dem också, utöver att installera programvaran”, säger Stefan Ståhl, Principal Solutions Architect på Data Ductus. ”I det här fallet kommer vi att installera och konfigurera systemet, sedan sköter kommunens IT-avdelning systemet på egen hand när vi har utbildat dem. De har även möjlighet att få support av oss senare om de skulle behöva det.”

ITSM-lösningen kommer att driftas lokalt i enlighet med kommunens krav. Projektet inleds med en noggrann kartläggning av IT-miljön och det befintliga helpdesk-systemet, som har ett par år på nacken. Kartläggningen säkerställer att vedertagna branschstandarder möts och att systemet anpassas så att kommunens medarbetare får maximal nytta av det.

”De äldre systemen kommer att köras parallellt med de nya när servicedesk-verksamheten migreras till ManageEngine”, förklarar Stefan Ståhl. ”Det är sällan en bra idé att riva ut det gamla och börja om från början när man byter servicedesk, eftersom saker då lätt kan falla mellan stolarna. Vi vill se till att alla supportärenden kan hanteras snabbt och effektivt under övergångsfasen, oavsett om det gäller programvarulicenser eller enklare problem med en nätverksskrivare exempelvis.”

Data Ductus är en oberoende leverantör av ITSM-tjänster och tillhandahåller optimala lösningar för kundens behov – allt från hantering av virtuella skrivbord till fullskaliga nätverkslösningar, inklusive nätverk som tjänst, och proaktiva servicedesk-funktioner med bemanning på plats eller på distans.

Read the English version of this article here.

Läs mer om våra ITSM-erbjudanden här.